PE rúry a tvarovky

Rury i kształtki PE

Uplatnenie:

 • Tlakové rúry a tvarovky z PE sú určené pre kanalizácie a na prepravu agresívnych tekutín.

Časti systému môžu byť spájané s použitím nasledujúcich metód:

 • zváranie na tupo
 • zváranie pomocou elektro tvaroviek
 • pripojenie zverným krúžkom

Normy a certifikácie:

 • PN-EN 12201-2:2004
  Potrubné systémy z plastov pre vodu. Polyetylén (PE)
 • PN-EN 13244-2:2004
  Potrubné plastové systémy pre tlakové siete na pitnú vodu a dažďovú, zbernú kanalizáciu,položenú pod zemou a nad zemou, z polyetylénu (PE)
 • Technické stanovisko 42112957-132 vydané Ústredným banským ústavom v Katoviciach Vyhodnotenie možnosti využitia v banských oblastiach  rúr polyetylénových tlakových PE 80 a PE 100
 • Hygienické osvedčenie HK / W / 0896/01/2003, vydané Štátnym ústavom hygieny.
 • PN-EN 12201-3:2004
  Potrubné systémy plastové pre zásobovanie vodou, polyetylén (PE), Tvarovky
 • PN-EN 13244-3:2004
  Potrubné plastové  systémy pre tlakové siete na vodu a kanalizácie: dažďovú a stokovú položenú pod zemou a nad zemou. Polyetylén (PE). Tvarovky
 • Hygienický Osvedčenie HK / W / 0896/01/2003 vydané Štátnym ústavom hygieny.