Rúry a tvarovky z PE-HD

Rury i kształtki PE-HD

Použitie:

 • Rúry a tvarovky segmentové pre rozvody plynu. Surovinou pre výrobu plynového potrubia je vysokohustý polyetylén (PE HD) stupeň PE 80 a PE 100.

Sekcie môžu byť spájané s použitím nasledujúcich metód:

 • na tupo
 • zváranie pomocou elektrotvaroviek 

Normy, certifikácia:

 • PN - EN 1555-2: 2004 Systémy plastových rúr pre prepravu plynu. Polyetylén (PE). Rúry
 • PN - EN 1555-3: 2004 Potrubné systémy, plastové pre prenos plynu. Poletylen (PE). Tvarovky
 • Certifikát č. B/05/134/2000 oprávňujúci k značke bezpečnosti výrobku vydané Ústavom výskumu a certifikáci "ZETOM" Rúry polyetylénové triedy PE 80 a PE 100 pre rozvod plynu
 • Certifikát č. B/05/134/2000 oprávňujúci k značke bezpečnosti výrobku vydané Ústavom výskumu a certifikáci "ZETOM" 
  Rúry polyetylénové triedy PE 80 a PE 100 pre rozvod plynu
 • Certifikát č. CSJ/120/2004 vydaný Úradom technickej inšpekcie
  Výroba a distribúcia rúr a tvaroviek z plastov pre výstavbu: plynových zariadení, vodoinštalácií, kanalizácie, stoky, káblové kanály a odvodnenie