Geomembrány

Geomembrany

Potreba chrániť životné prostredie a ochrany budov a stavieb pred vplyvom životného prostredia, najmä vplyvom podzemných vôd vytvára situáciu, v ktorej aplikácia hydroizolačnej fólie a olejo-bitumicko odolných stáva sa nepostrádateľná.

Sortiment

 • FolGam H - hydroizolačná fólia pre upchávky a utesnenie  skládky, proti vode a vlhkosti stavieb, vo výstavbe vodných diel a komunikačných objektov.
 • FolGam O - olejo a bitumicko odolná foliaurčená navyhotovenie tesnení zariadení skladovania a distribúcie kvapalných palív a na izolačnú ochranu proti pôsobeniu olejov a tukov.
 • FolGam B / BZ - farebné fólie odolnéproti poveternostným vplyvom (včítane UV), navrhnuté pre tesnenie rybníkov, záhradných  jazierok.
 • FolGam F - izolačná fólia pre základy, určená pre horizontálne základové pásy, murivá, priečky. Vyrába sa v šírkach prispôsobených na šírku steny.

Folie sa vyrábajú v šírke 2,05 m, ale aby sa minimalizovali zvary na stavbe sú predzvárané vo výrobedo veľkosti geomembrány podľa priania zákazníka (typ GEO), maximálnej hmotnosti 500 kg s tým, že jeden rozmer je násobkom 2,0 m, druhý maximálne 30 m. 

Charakteristiky

 • Vynikajúca flexibilita poskytuje vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči nerovnostiam a terénnym deformáciám, 
 • stabilné parametre odolnosti za prevádzky pre zaistenie tesnosti v priebehu používania,
 • obe strany so zdrsneným povrchom za účelom zvýšenia súčiniteľa trenia fólie, ktorý rozhoduje o stabilite ochrannej vrstvy – zdrsnenia  nemajú vplyv na cenu produktu,
 • možnosť kombinovania jednotlivých pásov pri použití rôznej techniky: zváraním, lepením lepidlom alebo obojstrannej lepiacej pásky,
 • vďaka použitiu technológie lepidiel možno ľahko opraviť škody, vykonávať obrábanie dielov,
 • k dispozícii v ľubovoľnej veľkosti, aby sa splnili požiadavky klienta, čo minimalizuje počet spojov uskutočnených na stavenisku,
 • hustota vyššia ako hustota vody, čo je dôležité pre aplikácie v oblasti vodných stavieb - geomembrány nemajú tendenciu na vytekanie,
 • je odolná voči látkam na skládke (štúdie Ústavu stavebne techniky),
 • nie je zdrojom škodlivých látok, je to bezpečné prostredie pre ľudí, rastlíny a živočíchy,
 • 10-ročná záruka,
 • možnosť recyklácie použitých materiálov,
 • poľský výrobok.

Použitie

V závislosti od zvoleného typu geomembrány FolGam možno použiť v: 

 • hydraulické inžinierske stavby (hrádze, priehrady, nádrže a vodné kanály);
 • komunikačné zariadenia (cesty, parkoviská, železničné násypy, mosty, tunely, skladovacie plochy),
 • všeobecné stavebníctvo (izolácia základov, stien, v podzemných častiach budov, podláh, stropov, terasy),
 • zariadeniach, ak sú nevyhnutné pre ochranu životného prostredia pred znečistením (čerpacie stanice, čistenie odpadových vôd, olejové kotly, odvodňovacie priekopy komunikácií),
 • tesnenie mestskej skládky,
 • izolácia rybníkov, jazierok.