Rúry a tvarovky PVC-U

Rury i kształtki PVC-U

Použitie:

  • odvodnenie lúk a poľnohospodárskej pôdy
  • ochrana budov proti vlhkosti a tlaku vody, ktoré vychádzajú zozeme v bezprostrednej blízkosti základova stien
  • drenážne vrstvy cestnývh stavieb

Normy, certifikácia:

  • PN-C-89221:1998
    Vlnité drenážne potrubie z nemäkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U)
  • Technické schválenie AT/2004-04-0666 vydané IBDiM Varšava
    Kanalizačné rúry a tvarovky z nemäkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U)