GRP rúry a tvarovky

Rury i kształtki GRP

Vystužené skleným vláknom (GR) plasty (P), je to kompozit pozostávajúci z aspoň dvoch rôznych materiálov. Výhody každého materiálu sa spoja, aby sa dosiahlo optimálneho účinku. 
Spojivo a podkladový materiál sa zvyčajne používa na spojenie materiálov, líšiacich sa z hľadiska fyzikálnych vlastností. Tieto časti sa nespoja, ale kombináciou ich vonkajších vrstiev sa tvorí kompozitný materiál. Je dôležité, aby tieto komponenty boli kompatibilné z hľadiska vlastností a spôsobu spracovania.

Táto technológia bola pôvodne používaná v leteckom a výzbrojnom priemysle, ktoré vyžadujú obzvlášť ľahké a pritom veľmi odolné materiály.
Rúry sú vyrobené s odstredivo liateho vystuženého plastu (GRP) sa skladajú z polyesterových živíc, sklených vlákien a výstužných materiálov. Štandardná konštrukcia steny  zaisťuje  použitie ich špecifických charakteristík každého materiálu v konečnom kompozite. Je ťažké si predstaviť moderný život bez plastov vystužených sklenými vláknami.

 Používajú sa okrem iného, v týchto odvetviach:

  • automobilový priemysel (nárazníky, korpusy výstroja, atď.)
  • pre letectvo a kozmonautiku (chvostové prvky, panely, apod.)
  • výstavba vodovodných sietí a hygieny (rúry, nádrže, studne)
  • chemický priemysel
  • veterné turbíny
  • elektrotechnický priemysel
  • výroba športového vybavenia a tak ďalej.

HOBAS má viac ako 50 rokov skúseností s GRP ako materiálom najvyššej kvality pre potrubia.

Potrubné systémy HOBAS pre pitnú vodu

V prípade dodávok pitnej vody je voda transportovaná z nádrže špeciálným potrubim. Pre takéto aplikácie, HOBAS ponúka širokú škálu rúr rôznych priemerov a tlakových tried. Veľmi hladký vnútorný povrch s minimálnym trením minimalizuje stratu tlaku, zaisťuje optimálnu úroveň prúdu, čo umožňuje úsporu energie v čerpacích systémoch. Široký výber štandardných a zákazkových vybaveni, ako sú T- odbočky, príruby, odbočky a kolena, dopĺňa  sortiment výrobkov.

Obsah dodávky 
Menovitý priemer [DN]150 - 3600 mm
Menovitý tlak [PN]1 - 32 bar
Nominálna tuhosť [SN]630 - 1,000,000 N/m²
Výrobky- Rúry, Tvarovky, Armatúry, Doplnky
- Nádrže
- Jamky
- Filtračné rúrky

Nádrže na pitnú vodu

Po získaní alebo ťažby pramenitej vody alebo podzemných vôd sú smerované do siete pitnej vody; zvyčajne na začiatku voda je uložená v nádrži. Kapacita nádrže HOBAS sa pohybuje v rozmedzí od päť do niekoľkých sto kubických metrov, a sú k dispozícii v rôznych panelových osvedčených tvarov. To znamená, že každý dokončený zásobník je vyrobený samostatne a dodáva vo forme komponentov systému zo všetkym príslušenstvom namontovaným vo výrobnom závode (napr.revízny poklop, komora ventilu).

Potrubie pre studne a filtrácie

Rúry HOBAS GRP pre studne a filtrácie sa používajú tam, kde na získanie pitnej vody sa spotrebuje veľké množstvo podzemných vôd. Tento proces zahŕňa inštaláciu horizontálných alebo vertikálnychrúr v kolektore, ktorý sa nachádza pod hladinou podzemnej vody. Voda sa potom filtruje cez vrstvu štrku a veľkých ôk mriežky a telesa filtrov. Rúry HOBAS pre filtovanie majú vynikajúcu povesť v priemysle - vysoká rýchlosť filtrovaniaje výsledkom veľkej plochy filtra, čo môže byť šité na mieru individuálnym potrebám, rovnako ako úsporná inštalácia a úspora prevádzkových nákladov.