Lineárne odvodnenie

Odwodnienia liniowe

Kanály sú vyrobené z polymérových zmesí vylepšených polyesterovou živicou a kremeňovým agregátom. Polymér je moderný produkt vysoko mechanicky a chemicky odolný. Vzhľadom k svojim vlastnostiam polymérbetón je odolnejší ako tradičný betón.

Mechanické vlastnosti

 • Tlak 100N/mm2
 • Flexibilita 30N /mm2
 • Absorpcia vody menej ako 0,5%
 • koeficient rozšírenia 0,018mm/m/C
 • Vysoká odolnosť proti vibráciám
 • Odolnosť voči chemikáliám
 • Štandardný polymérobetón je odolný voči: fyziologickej soli, kyseline, olejom, benzínu, špinavej vode, atď.
 • Tepelná odolnosť
 • Polymér je odolný voči teplotám v rozmedzí od -60 stopni C do +80 stopni C
 • Ľahké

Polymér má veľmi silnú štruktúru, ktorá je chemicky a mechanicky oveľa lepšia, než bežný betón. Týmto spôsobom môžeme vyrobiť kanály s relatívne tenkými stenami a tento kanál má nižšiu hmotnosť. Inštalácia kanálu z polymérbetónu je oveľa jednoduchšia a oveľa rýchlejšia, pretože nevyžaduje použitie ťažkej techniky.

Odolnosť proti mrazu
Vzhľadom k nízkej absorpcii vody a hladkým povrchom - nie je možné ľahko poškodiť.
Hustá štruktúra a hladký povrch
Znižuje vnik sedimentov a vegetačného rastlinstva v kanáli.

Lineárne odvodnenie
V prípade lineárného odvodnenia množstvo odtokovej dažďovej vody sa znižuje. Oblasť je zbavená mnohých liniek zrážok, čo uľahčuje projektovanie. Inštalácia je jednoduchšia.


Výhody oproti tradičným odvodňovacím kanálom

 • priestor bez prekážok umožnuje ľahší pohyb motorových vozidiel
 • optimálne využitie v teréne
 • Rýchlejšie a efektívnejšie odvodnenie
 • jednoduchší systém čistenia

Triedy zaťaženia:

 • A15 - Chodci, cyklisti, plochy pri domácnostiach
 • B125 - Terasy, dráhy, vjazdy do garáží, priestory pre osobné automobily
 • C250 - Oblasti priobrubníkoch ulíc, chodníky, priecestia, pohyb nákladných vozidiel, parkoviská, plochy obchodných komunikácií, pešie chodníky o strednom zaťažení
 • D400 - F900 - Priemyselné zóny, cesty, zvláštne oblasti so silnou prevádzkou a zaťaženim.