Šachty betónové

Studnie betonowe

Vyrobené zo silného a pevného betónu, betónové šachty ako nádrže pre zber vody pre rôzne účely.Náš sortiment zahŕňa konštrukcie vyrobené s použitím osvedčených postupov, a tak plnia dokonale svoju úlohu a zostávajú stabilné po mnoho rokov. Všetky objekty sú vyrábané v súlade s pokynmi každého jednotlivého klienta, tak že on sám si môže vybrať jednotlivé parametre.

Vyhotovenie – prvky z prefabrikovaného betónu a železobetónu (trieda min. B - 45).

Účel – kanalizačné systémy pre splaškové a dažďové vody.

Konštrukcia:

  • základná (spodná časť)
  • šachtové skruže
  • redukčné prvky (poklopy,prechodové skruže,roznášacie prstence).

Výroba betónových šachiet je vykonávanás pomocou dvoch verzií zložiek:

  • U (spojenie za pomocou elastomérového tesnenia)
  • P-W (spojenie kombinovaním s perom a drážkou)

Ďalšie informácie

V súlade s prianím klienta v dolných elementoch môžou byť prefabrikované a inštalované murované tesné prechody stien (PVC alebo PE), ktoré umožnia pripojenie kanalizačného potrubia.

Kineta a základová doska sú tvarované podľa objednávky klienta. Berie sa do úvahy konfigurácia vstupov a výstupov (uhly, priemery, druh tesných prechodov), ako aj výška šachty.

Existuje možnosť zabudovať tesnenia pri výrobe spodného prvku, alebo vlepením do vopred vyvŕtaného otvoru s použitím trvale lepiacej malty.

Jednotlivé prvky betónových šácht sú spojované elastomérnym tesnením (pre zabezpečenie dobrého tesnenia).

Inštalácia jednotlivých komponentov sa vykonáva pomocou klzného maziva. Je ním pokrytá vonkajšia časť tesnenia, ktorá je umiestnená na spodnom elemente šachty a tak isto prvok vnútorného povrchu "zámku", pôsobiaceho na tesnenie.

Pre šachty na splaškové vody zvlášť agresívne, môže byť použitý na spodnú dosku materiál so zlepšenou chemickou odolnosťou. Povrchový materiál základne šachty a kinety je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka.