PP rúry a tvarovky K2-KAN

Rury i kształtki PP K2-KAN

Uplatnenie:

Rúry K2-Kan sa používajú pre stavbu kanalizácie: splaškovú, dažďovú a zmiešanú, a vzhľadom k vysokej tepelnej a chemickej odolnosti môže sa použiť pre konštrukciu netlakových priemyselných sietí.

Charakteristika:

  • Kanalizačné rúry a tvarovky s dvojitou stenou K2-Kan výrobcu Barbara Kaczmarek

  • Rúry a tvarovky sú vyrobené z vysoko kvalitného, novej generácie PP (polypropylén)
  • Vonkajšia vrstva K2-Kan rúry má oranžovo-hnedú farbu a vnútorná vrstva je zafarbená na svetlo šedú

Normy a certifikácie:

  • Technické schválenie AT/2003-04-1444 vydané Výskumným ústavom ciest a mostov:Kanalizačné potrubie K2, drenážne a ochranné, o štrukturálnej stenovej  konštrukcii (dvojvrstvové) s polypropylénu (PP) alebo polyetylénu (PE), s vysokou hustotou a tvarovky
  • Technické schválenie AT / 2003-02-1349 vydané COBRTI INSTAL Varšava
  • Rúry zo štruktúrovanej steny K2-Kan PE-HD, PP a PP a tvarovky pre vonkajšie beztlakové kanalizácie
  • Technické stanovisko zo dňa 08.12.2003, vydané Ústredným banským ústavom týkajúce sa použiteľnosti v ťažobných oblastiach  štruktúrovaných rúr K2-Kan z HDPE a PP, spájanýchdvojhrdlovými  tvarovkami PP pre beztlakové kanalizácie
  • Posúdenie drsnosti
  • Posúdenie odolnosti voči oteru