Šachty PP

Studnie PP

Použitie:

  • kanalizácie
  • odvod dažďových vôd

Ponúkame šachty s rozmermi:

  • DN315
  • DN400
  • DN425
  • DN600
  • DN1000

Normy certifikácie:

  • Technické schválenie AT/2000-02-0953-01 vydané COBRTI INSTAL Varšava Kanalizačné šachty bez poklopu z polypropylénu (PP) a poly(vinylchloridu) (PVC-U)
  • Technické schválenie AT/2005-04-0830 vydané Výskumným ústavom ciest a mostov Šachty kanalizačné a pre odvodnenie z nemäkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U) a polypropylénu (PP)