GRP rúry a tvarovky

Rury i kształtki GRP

Vystužené skleným vláknom (GR) plasty (P), je to kompozit pozostávajúci z aspoň dvoch rôznych materiálov. Výhody každého materiálu sa spoja, aby sa dosiahlo optimálneho účinku.  
Spojivo a podkladový materiál sa zvyčajne používa na spojenie materiálov,líšiacich sa z hľadiska fyzikálnych vlastností. Tieto časti sa nespoja, ale kombináciou ich vonkajších vrstiev satvorí kompozitný materiál. Je dôležité, aby tieto komponenty boli kompatibilné z hľadiska vlastností a spôsobu spracovania.

Táto technológia bola pôvodne používaná v leteckom a výzbrojnom priemysle, ktoré vyžadujú obzvlášť ľahké a pritom veľmi odolné materiály. 
Rúry sú vyrobené s odstredivo liateho vystuženého plastu (GRP) sa skladajú z polyesterových živíc, sklených vlákien a výstužných materiálov. Štandardná konštrukcia steny  zaisťuje  použitie ich špecifických charakteristík každého materiálu v konečnom kompozite. Je ťažké si predstaviť moderný život bez plastov vystužených sklenými vláknami.

Používajú sa okrem iného, v týchto odvetviach:

  • automobilový priemysel (nárazníky, korpusy výstroja, atď.)
  • pre letectvo a kozmonautiku (chvostové prvky, panely, apod.)
  • výstavba vodovodných sietí a hygieny (rúry, nádrže, studne)
  • chemický priemysel
  • veterné turbíny
  • elektrotechnický priemysel
  • výroba športového vybavenia a tak ďalej.

HOBAS má viac ako 50 rokov skúseností s GRP ako materiálom najvyššej kvality pre potrubia.

Potrubné systémy HOBAS pre kanalizácie

Potrubné systémy HOBAS sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči korózii, a tak predstavujú ideálne riešenie pre mestské kanalizačnésystémy. Potrubné systémy HOBAS GRP sú používané pre sanitárne kanalizácie, ako aj odvodnenie mostov, ciest a tunelov. Zvlášť nebezpečné faktory v odpadovej vode sú biogénne kyseliny sírové s nízkym pH, ktoré spôsobujú koróziu betónu a ocele. Vďaka vysokejodolnosti proti korózii, potrubné systémy HOBAS GRP môžu ľahko splniť všetky požiadavky.

Pre zvlášť agresívne médiá, ako napríklad pre priemyselné aplikácie sú rúry HOBAS obohatené vysoko kvalitnou živicou, alebo majú špeciálne obloženia s termoplastov.

Obsah dodávky 
Menovitý priemer  [DN]150 - 3600 mm
Menovitý tlak [PN]1 bar
Nominálna tuhosť  [SN]630 - 1.000.000 N/m2
Výrobky- Rúry, Tvarovky, Armatúry, Doplnky 
- Nádrže 
- Rúry nekruhové (NC Line)
- Šachty 
- Zadržiavacie systémy