Hydranty

Hydranty

Naše moderné hydranty sú využívané pre hospodárske účely a proti požiaru. Dovolujú priamu spotrebu vody z vodovodu. vyrobené z vysoko kvalitných materiálov – sivej a tvárnej liatiny, ktoré zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť voči poškodeniu a dlhotrvajúce použivanie. V našej ponuke sú tak nadzemné ako aj podzemné.

Tieto prístroje sú vybavené špeciálnymi ventilmi a spojkami pre hadice, čo umožňuje rýchle reakcie, napr. pri požiari. Hydranty sú umiestnené predovšetkým v mestských oblastiach (ulice, križovatky), ale aj mimo nich. Mali by byť inštalované takým spôsobom, že požiarne vozidlá by mali mať pohodlný prístup k nim.

Ponúkamé hydranty zo sivej a tvárnej liatiny

Účel: (rôzne druhy)

  • vodovodné inštalácie
  • Pre požiarne potreby
  • Ponúkame nadzemné a podzemné hydranty