Rúry a tvarovky PVC-U

Rury i kształtki PVC-U

Uplatnenie:

 • Kanalizačné rúry a tvarovky PVC-U sú určené pre výstavbu zberných kanalizácií, odpadovýchvôd, priemyselných a ďalších.
 • Rúry z predĺženým hrdlom sa používajú mimo iného v oblastiach, v ktorých prebieha ťažba, pri stavbe ciest, atď.

Charakteristika:

 • Rúry a tvarovky sú vyrobené zo zmesí, ktoré zahŕňajú: PVC suspenzie, stabilizátory, farbivá, plnivá.
 • Pre pripojenie rúr a tvaroviek sa používajú elastomérové tesnenie nainštalované v hrdlách.

Schválenia a normy:

 • PN-EN 1401-1:1999
  Beztlakové potrubné systémy z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pre kanalizačné prípojky a kanalizačné siete. Požiadavky na rúry, tvarovky a systém.
 • Technické schválenie AT/2004-04-530 vydané cez  IBDiM: Rúry a tvarovky z polyvinylchloridu (PVC-U) pre beztlakové kanalizácie a odvodnenie

 • Technické schválenie AT/98-01-0299-01 vydaného cez COBRTI „INSTAL": Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu, PVC-U zo stenou s penovým jadrom k vonkajšie beztlakové kanalizácie

 • Technické schválenie AT/2001-02-1151 vydaného  cez COBRTI „INSTAL": Ochranné rukávy PS  pre  vedenie kanalizačného potrubia múrmi betónovej šachty

 • Technické stanovisko zo dňa 30.09.2004 vydané Ústredným banským ústavom  o použiteľnosti kanalizačného potrubia z PVC-U v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú vplyvy z banskej ťažby.
 • Technické stanovisko zo  dňa 09.11.2002 vydané Ústredným banským ústavom o použiteľnosti v ťažobných baníckychoblastiach  PVC-U zo stenou s penovým jadrom